STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH SZKÓŁ

07-07-2015
Diagnoza jest niezbędnym dokumentem dla możliwości aplikowania o środki w ramach RPO 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół powstaje jako oficjalny dokument, z którego wnioski są podstawą dla opracowania działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Musi ona zostać opracowana w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone z dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkół. Do przygotowania Diagnozy zobligowana jest JST jako organ prowadzący szkoły. Diagnoza jest niezbędna dla ubiegania się o środki w ramach RPO 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej i musi być przeprowadzona w odpowiedniej formie, zgodnej ze stosownymi wytycznymi.
Zapraszamy JST do skorzystania z naszych usług w zakresie profesjonalnego przygotowania Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół.