STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

OFERTA

Zakres usług, oferowanych przez EURIS Centrum Rozwoju Biznesu obejmuje trzy zasadnicze kategorie. W celu optymalnego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów realizujemy również projekty, wykraczające poza wyszczególnione obszary działalności.

Dotacje unijne DOTACJE UNIJNE 
Realizujemy usługi związane z wykonaniem dokumentacji konkursowej oraz rozliczaniem i koordynacją projektów dla wszystkich funkcjonujących programów. 
Pomagamy pozyskać dotacje nie tylko na rozwój firmy, ale również na założenie działalności gospodarczej. Proces pozyskiwania dotacji unijnych jest procesem skomplikowanym, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie.
   
Biznesplany BIZNESPLANY, STRATEGIE I STUDIA WYKONALNOŚCI
Przygotowujemy STRATEGIE dla firm i administracji oraz biznesplany dla celów kredytowych i  innych celów związanych z rozwojem istniejących przedsiębiorstw. Tworzymy również biznesplany dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
Dla większych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa i samorządy lokalne opracowujemy profesjonalne studia wykonalności. Wykonujemy również różnego rodzaju analizy i raporty, obrazujące bieżące i perspektywiczne funkcjonowanie firm i samorządów...
   
Doradztwo i szkolenia SZKOLENIA
Usługi szkoleniowe realizowane przez naszą firmę obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z BIZNESEM i funkcjonowaniem ADMINISTRACJI. Dotyczą one m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji unijnych, biznesplanów i strategii, organizacji firmy, zarządzania kadrami, zarządzania czasem, rozwoju zawodowego i osobistego, itp. Szeroka wiedza  oraz  bogate doświadczenie naszych trenerów pozwalają efektywnie i skutecznie przyczyniać się do rozwoju firm, organizacji, samorządów i osób prywatnych...