STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 

O FIRMIE


O nas

Jesteśmy FIRMĄ DORADCZĄ, świadczącą szeroki wachlarz usług dla BIZNESU i ADMINISTRACJI. Nasze usługi obejmują m.in. dotacje unijne, biznesplany, analizy, doradztwo, szkolenia, itp.

Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego konsultingu na rzecz mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych z obszaru całego kraju. Przygotowanie merytoryczne oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam skutecznie realizować powierzone zadania. Nasza działalność opiera się na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych specjalistów. W razie potrzeby podejmujemy również współpracę z Kancelarią Prawną i innymi podmiotami specjalizującymi się w określonej dziedzinie, co pozwala nam elastycznie reagować na pojawiające się potrzeby.

Świadczymy szeroki zakres usług doradczych, które na wielu polach wzajemnie się uzupełniają, pozwalając na przedstawienie szerokiego spektrum możliwości rozwoju współpracujących z nami przedsiębiorstw. Staranne podejście do wykonywanej pracy oraz wysoka jakość usług, połączona z umiarkowaną ceną, pozwalają nam budować trwałe i długofalowe relacje z Klientami. W związku z dynamicznym rozwojem firmy dokonaliśmy usprawnień organizacyjnych i obecnie działamy pod marką EURIS Centrum Rozwoju Biznesu, ale w okresie przejściowym obecna strona internetowa nadal będzie funkcjonowała...

 
 

Zasady współpracy

 

Korzyści dla Klienta

Współpraca pomiędzy naszą firmą i Klientem odbywa się w oparciu o wspólnie ustalone zasady, które następnie spisane są w postaci umowy. Główną zasadą prac prowadzonych na kolejnych etapach realizacji zleconych nam projektów jest bliskie współdziałanie z Klientem. Ogólny schemat współdziałania przedstawia się w sposób następujący:

 1. Kontakt z Klientem,
 2. Identyfikacja problemu i potrzeb oraz zdefiniowanie celów Klienta,
 3. Opracowanie i wybór sposobów, narzędzi, metod i środków realizacji celów;
 4. Opracowanie harmonogramu realizacji działań służących realizacji celu;
 5. Realizacja założeń projektu, służąca znalezieniu optymalnego rozwiązania;
 6. Monitoring i ocena osiągniętych rezultatów;
 7. Podsumowanie wyników działań w postaci raportu końcowego.

Opcjonalnie (na życzenie Klienta) etapem wieńczącym współpracę jest opracowanie planów dalszych działań, służących usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta.

Główna siedziba naszej firmy mieści się w Trójmieście, jednakże wykonujemy zlecenia dla Klientów z całej Polski. Wówczas kontakt z Klientem w celu ustalenia szczegółów oferty i warunków kontraktu odbywa się zazwyczaj drogą elektroniczną lub telefonicznie.  W przypadku Klientów z Trójmiasta i okolic poszczególne etapy współpracy realizowane są w toku osobistych spotkań z naszym Konsultantem.

 
Poprzez profesjonalną i skuteczną pomoc wspieramy rozwój przedsiębiorstw, organizacji społecznych i biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podejmując współpracę z firmą EURIS  osiągają Państwo następujące korzyści:

 • gwarancja profesjonalizmu, doświadczenia, wysokich kwalifikacji i odpowiedniej wiedzy ekspertów,
 • kompleksowy charakter świadczonych usług, zapewniający optymalną realizację potrzeb,
 • gwarancja wysokiej jakości usług, połączonej z właściwą koordynacją działań i skutecznym przepływem informacji,
 • rozwój i poprawa konkurencyjności oraz umocnienie pozycji rynkowej firmy Klienta,
 • poprawa płynności i efektywności funkcjonowania firmy Klienta.
W wyniku wprowadzenia proponowanych przez nas rozwiązań Klient odnosi również wymierne korzyści w postaci zwiększenia poziomu osiąganych przychodów i poprawy rentowności realizowanego przedsięwzięcia.

To tylko niektóre z szerokiego spektrum korzyści wynikających ze współpracy z naszą firmą, czego najlepszym dowodem jest fakt wieloletniej kooperacji z szerokim gronem stałych Klientów, doceniających usługi oferowane przez naszą firmę.
     
     

Cennik

W myśl zasady przyjętej w firmie EURIS Centrum Rozwoju Biznesu - usługa jest zawsze ściśle dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Zgodnie z powyższym również cennik przygotowywany jest indywidualnie dla każdego sprecyzowanego zapytania ofertowego, w zależności od zakresu i obszaru podejmowanej współpracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na ten temat prosimy o kontakt.