STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA  O FIRMIE REFERENCJE  KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 
STRONA GŁÓWNA


Jesteśmy profesjonalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi dla BIZNESU i ADMINISTRACJI. Główną dziedziną naszej działalności jest pozyskiwanie dotacji unijnych, szkolenia, koordynacja projektów oraz tworzenie dokumentów strategicznych. Na rynku funkcjonujemy już z sukcesem 10 lat.

We wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie  wykwalifikowanych profesjonalistów, co pozwala nam zaoferować Państwu fachowe, specjalistyczne i kompleksowe usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań...
Wiedza, umiejętności i doświadczenie naszych Ekspertów pozwalają na sprawną i kompleksową obsługę Klientów na każdym etapie współpracy. Łączymy profesjonalizm z dbałością o wysoki standard realizowanych usług, co w połączeniu z umiarkowaną ceną pozwala zapewnić Klientom wysoki poziom satysfakcji.

Konsekwentna realizacja firmowej strategii pozwoliła nam osiągnąć wizerunek solidnej, profesjonalnej, rzetelnej i godnej polecenia firmy. Dotychczasowi Klienci cenią nasze usługi, powierzając nam kolejne projekty do realizacji i polecając nas innym podmiotom. Wysoka jakość świadczonych usług pozwoliła nam uzyskać certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, m.in. Złoty Certyfikat Rzetelności, Certyfikat Wiarygodna Firma, itp.


NASZA OFERTA OBEJMUJE:

Dotacje unijne DOTACJE UNIJNE 
Realizujemy usługi związane z przygotowaniem dokumentacji konkursowej, pozyskiwaniem dotacji oraz rozliczaniem i koordynacją projektów dla wszystkich funkcjonujących programów.
Pomagamy pozyskać i prawidłowo rozliczać dotacje na rozwój firmy, rozwój gmin i powiatów, inwestycje, projekty miękkie, założenie działalności gospodarczej, itp. Proces pozyskiwania dotacji unijnych jest procesem skomplikowanym, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie. Nasi Eksperci zapewniają profesjonalną obsługę w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na każdym etapie tego procesu.
   
Biznesplany BIZNESPLANY, STRATEGIE I STUDIA WYKONALNOŚCI
Przygotowujemy STRATEGIE dla firm i administracji oraz biznesplany dla celów kredytowych i  innych celów związanych z rozwojem istniejących przedsiębiorstw. Tworzymy również biznesplany dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
Dla większych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa i samorządy lokalne opracowujemy profesjonalne studia wykonalności. Wykonujemy również różnego rodzaju analizy i raporty, obrazujące bieżące i perspektywiczne funkcjonowanie firm i samorządów...
   
Doradztwo i szkolenia SZKOLENIA
Usługi szkoleniowe realizowane przez naszą firmę obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z BIZNESEM i funkcjonowaniem ADMINISTRACJI. Dotyczą one m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji unijnych, biznesplanów i strategii, organizacji firmy, zarządzania kadrami, zarządzania czasem, rozwoju zawodowego i osobistego, itp. Szeroka wiedza  oraz  bogate doświadczenie naszych Ekspertów i Trenerów pozwalają efektywnie i skutecznie przyczyniać się do rozwoju firm, organizacji, samorządów i osób prywatnych...
   
Biznesplany KOORDYNACJA PROJEKTÓW
Nasz zespół realizuje działania związane z zarządzaniem projektami unijnymi (EFS, EFRR, itp.) Dbamy o właściwą realizację projektów unijnych poprzez profesjonaną koordynację i zarządzanie projektem. Przygotowujemy i z sukcesem prowadzimy projekty dofinansowanie z EFS i innych funduszy. Powierzenie nam nadzoru nad przebiegiem projektu daje pewność właściwej jego realizacji z zachowaniem wszelkich standardów i wymogów, wynikających z wytycznych krajowych i unijnych. Wieloletnie doświadczenie naszych Ekspertów pozwala z sukcesem zarządzać nawet kilkumilionowymi projektami na rzecz różnorodnych beneficjentów i projektodawców...
   
Doradztwo i szkolenia AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji projektów unijnych pozwoliło nam wypracować optymalną ścieżkę audytu, ewaluacji i pre-kontroli. Prowadzimy działania audytowe, monitorujące i pre-kontrolne, które przygotowują projektodawcę do kontroli ze strony instytucji do tego uprawnionych. W ostatnich latach nasiliły się kontrole projektów unijnych, co nierzadko wiąże się z koniecznością zwrotu całości lub części otrzymanej dotacji. Nasze usługi pozwalają uniknąć błędów w projektach, a tym samym pomagamy uniknąć uciążliwych korekt i kar finansowych. Szeroka wiedza oraz  bogate doświadczenie naszych Ekspertów pozwalają efektywnie i skutecznie prowadzić działania w tym zakresie...

laboris nisi ut.